Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi : Girişimcilere Özel Kredi

Ziraat Bankası genç çiftçi kredisi üzerine bir inceleme yaptık. Genç girişimcilere özel verilen bu kredi nedir ve nasıl alınır? Ziraat Bankası genç çiftçi kredisi hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Gençlere Destek Kredileri: Tarımsal üretimle uğraşmakta olan ve özellikle genç girişimcilere yönelik birbirinden farklı destek ve uygun kredi fırsatları sunulmaktadır. Bu desteklerin sunulma amaçları genel olarak tarımsal üretim alanındaki girişimcilerin kendi işlerini elde etmeleri, yeni istihdam kaynakları oluşturmaları ve tarımsal üretimin artmasında pay sahibi olmaları ve benzeri nedenler olarak sıralanabilir.

Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için Ziraat Bankası da dahil olmak üzere pek çok farklı kurum ve kuruluş tarafından hibe ve kredi desteği sunulmaktadır.

Genç Girişimcilere Hibe Tutarının 3 Katı Kadar Proje Kredisi: 2016/8540 sayılı ve 16.02.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı sonucunda hibe almaya hak kazanmış olan genç üreticilere yönelik olarak Ziraat Bankası, farklı kredi ve finansman fırsatları da sunmaktadır. Bakanlık tarafından hibe almaları onaylanan genç girişimciler, kazandıkları hibe tutarının 3 katına kadar Proje Kredisi kullanabilmektedirler.

Proje kredisi ve hibe kredisinin toplamına göre daha sonrasından hesaplanacak ve oluşturulacak olan işletme kredileri de genç girişimcilerin kullanımına sunulmakta ve gerçekleştirecek oldukları girişimler için yeteri kadar finansman elde etmeleri sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi Özellikleri
Tarımsal faaliyetleri ile katma değer oluşturan ve bakanlık tarafından hibe kredisi kullanmalarına onay verilen bireyler, Ziraat Bankası’ nın sağlamakta olduğu diğer çeşitli finansman kaynaklarından da faydalanabileceklerdir.

Büyük-küçükbaş hayvancılık, kanatlı hayvan ve arı yetiştiriciliği ile uğraşan, kontrollü örtü altı muz ve sebze yetiştiriciliği gerçekleştiren, kütür mantarı üretimi ile uğraşan ve diğer çeşitli konularda üretim faaliyetleri gösteren girişimciler, Ziraat Bankası’ nın sunmakta olduğu işletme ve yatırım kredisi ürünlerinden faydalanabileceklerdir.

Yukarıda belirtilmiş olan işletme faaliyetlerinde gereksinim duyulan alet – makine, hayvan alımı ve üretim aşamasında kullanılacak olan yem, gübre, ilaç ve işçilik giderlerinin karşılanması için bu kredilerden faydalanılabilecektir. Kredilerin belirlenmesi aşamasında işletme büyüklüğü ve işletmelerin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin büyüklüğü göz önüne alınarak kredinin tutarı belirlenecektir.

Desteklenmeyen ve Hibe Dışı Kalan Konular
Hibenin alınmasına konu olan harcamalar konusunda yukarıda belirtildiği ölçülerde ekstra kredi kullandırımı gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda, hibe kapsamı dışında kalan konularda; aşağıda sıralanan konularda; kredi kullanımı gerçekleştirilmeyecektir.

Arazi satın alınması, traktör satın alınması, işletme satın alınması(kurulu sera, süt çiftliği ya da besi çiftliği gibi), sera yapımına yönelik olan inşaat yatırımları ve basını sulama sistemleri için gerekli duyulan alanlarda(su deposu dışında kalan) gerçekleştirilecek olan inşaat yatırımları için kredi kullanılamayacaktır.

Hibe alımına hak kazanan bireylerin taşımakta olduğu şartlar uygunsa, Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen kriterler taşınıyorsa, sübvansiyonlu kredi uygulamaları dahiline indirimli faiz oranlarının geçerli olduğu avantajlı kredi fırsatlarından faydalanılabilecektir.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi Başvurusu
Hibe kazanmaya hak sahibi olan ve bakanlık tarafından hibesi onaylanan bireyler, Ziraat Bankası şubelerinden yukarıda belirtildiği şartlar altında hibe desteklerinden ayrı olarak farklı kredi alternatiflerinden faydalanabileceklerdir. Bu kredilerden faydalanılabilmesi adına gerçek ve tüzel kişiliğe sahip olan birimlerin taşımaları gereken bazı şartlar ve sahip olmaları gereken belgeler bulunmaktadır.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi Şartları : Gerçek Kişiler
# Gerçek kişilerin sunmaları gereken evrakların başında, kredi talebinde bulunan kişilerin T.C. kimlik belgeleri yer almaktadır.
# Bu belgelerin ardından bankaya Çiftçilik Belgesi ve Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi’ nin sunulması gerekmektedir.
# Tarımsal işletmelerin ve faaliyetlerin kanıtlanmasına yönelik gerekli olan belgelerin sunumu (işletmenin tapu belgesi ya da kira kontratı gibi belgeler), kullanılacak kredi ürünlerine karşılık olarak bankaya gösterilecek olan teminatların belgeleri sunulmalıdır.
# Bunların yanı sıra, bilançoya dayalı faaliyet göstermekte olan işletmelerde son 3 yılın bilanço ve gelir tablolarının sunulması, kredi kullanılabilmesi için gerekli tutulmaktadır.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi Şartları : Tüzel
Tüzel kişilerin sağlamaları gereken evraklar biraz daha fazla olmakla birlikte öncelikli olarak Çiftçilik Belgesi ve Çiftçi Kayıt Sitemi Belgesi, oda kayıt belgesi ve vergi levhasının bulunması gerekmektedir.

Tüzel kişiliğin kredi başvurusunda bulunan temsilci kişilerinin temsil yetkilerini belirten ve açıklayan belgelerin ve noter onaylı imza örneklerinin sunulması, tarımsal işletmelerin belgelenebilmesi için gerek duyulan tapu belgesi ya da kira belgelerinin sunumu, kredinin kullanımı durumunda bankaya verilecek olan teminatlara dayalı belgeler(tapu ya da ruhsat gibi belgeler) ve işletmelerin gelir tabloları ve bilançolarının bankaya sunulması gerekmektedir.

Başvuru Linki; Bu belgelere sahip olan gerçek ve tüzel kişilikler, Ziraat Bankası şubelerinden hibe desteklerine ek olarak hibe destekleriyle aynı konularda kullanmak üzere kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Gerçekleştirilen başvurular sırasında kullanılacak olan kredi tutarları ve faiz oranları hakkında şubelerden daha detaylı bilgi alınabilecektir. Buraya tıklayarak detayları inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir