Ziraat Bankası Elektronik Ürün Senet Karşılığı Kredi

Tarımsal üretimle uğraşan ve tarımsal ürünler ortaya koyan üreticilerin üretimin ilk safhalarından hasat zamanına kadar çeşitli gider kalemleri ile karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. Bu gider kalemlerinin finanse edilmesinde üreticiler, birçok zaman olduğu gibi Ziraat Bankası da içinde olan bankaların sunduğu kredilerden faydalanmaktadırlar.

Ürünlerin kaldırılmasından sonra, satışı ve pazarlanışı sırasında güvenli bir şekilde saklanması ve bekletilmesi adına lisanslı depolarda tutulması, ürünlerin kalitesinin korunması ve uygun olan süreler boyunca güvenli şekillerde saklanması için uygulanabilecek en iyi yöntemlerdir.

Ürünlerin hasadından sonra güvenli bir şekilde saklanmasını ve depolanmasını isteyen üreticiler, ürünlerini lisanslı depolara teslim ettikleri taktirde ürünler karşılığında alacak oldukları ELÜS tutarının %75’ oranında kredi kullanma hakkı kazanmaktadırlar. Kullanılan bu kredi, üreticilerin istemesi halinde depolama masraflarının karşılanması ve diğer masrafların finansmanında kullanılabilecektir.

Ziraat Bankası Elektronik Ürün Senet Karşılığı Kredi Özellikleri
Ürünlerini lisanslı depolarda saklayan ve depo ürün senedi – ELÜS karşılığı kredisi kullanımına hak kazanan üreticiler, vergi avantajlarından, ticaret kolaylığı, ürünlerin gerçek değerinden pazarlanması, standartlara göre sınıflandırma ve kalite belirlenmesi, sağlıklı ve güvenli ortamlarda ürünlerin depolanma imkanı gibi avantajlardan faydalanıyor olacaklardır.

Ürünlerin güvenli ve kaliteli, akredite belgeli kurumlar ve uygun şartlar altında saklandığını bilen tacirler, ürünlerin alımında daha rahat hareket edebilecekler ve ürünlerin daha sonra tarihli satışlarında yaşanabilecek olan değer kaybı oranı minimize edilmiş olacaktır.

Ziraat Bankası Elektronik Ürün Senet Karşılığı Kredi Gerekli Olan Evraklar ve Başvuru Kanalları
Mallarını standartlara sahip ve lisanslı depolarla saklayan gerçek ve tüzel kişiler, Ziraat Bankası’nın sunmakta olduğu ELÜS Karşılığı Kredi ürünlerinden faydalanabileceklerdir. Bu kredilerin alınabilmesi adına hem gerçek hem de tüzel kişilerin taşımaları gereken ve bankaya sunmaları gereken bir takım standartlar ve belgeler bulunmaktadır.

Gerçek kişilerin sağlamaları gereken belgeler arasında, kredi başvurusu gerçekleştirecek bireylerin kimlik belgeleri, tarım işletmesine dair tapu belgesi ya da kira anlaşması gibi belgeler, kredinin karşılığında bankaya teminat olarak sunulacak taşınmazlara ait belgeler, tarımsal işletmenin tevkif edici belgeleri, işletmelerin son 3 yıla ait bilanço ve gelir belgesi kayıtlarının Ziraat Bankası şubelerine sunulması gerekmektedir.

ELÜS Karşılığı Kredi ürünlerinden faydalanacak olan tüzel kişilerin tüzel kişilik ana sözleşmelerinin yayımlanmış olduğu Ticaret Sicili Gazetesi, Oda kayıt belgeleri ve vergi levhaları, tarımsal işletmenin tapu kaydı ya da kira anlaşması gibi belgeleri, tüzel kişiliği temsil görevine sahip olan kişilerin kendilerini kanıtlamaları amacıyla hazırlanmış evraklar ve noter onaylı imza örnekleri, kredi karşılığında bankaya verilecek olan teminatlara dayalı tapu ya da ruhsat benzeri belgelerin sunulması gerekmektedir.

Tüm bu belgelerin sağlanması ve bireylerin ürünlerini, yukarıda belirtildiği üzere lisanslı depolarda saklıyor olmaları halinde ELÜS Karşılığı Kredi ürünlerinden faydalanma imkanları doğmaktadır. Kullanılacak olan krediler, ELÜS tutarının %75’ ine kadar çıkartılabilmektedir. Detaylar ve başvuru için buraya tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir